Najnovšie
 
 
 

 

CallMeBack
Do not fill this:
 
WriteMeBack
Do not fill this:
 
Modré číslo / bezplatná linka
 
Stav ošetrovateľstva v SR
25.5.2016, zdroj: SITA
Ošetrovateľstvo na Slovensku potrebuje väčšiu samostatnosť, vyššie kompetencie podľa stupňa vzdelania sestier a podľa špecializácie.
Dokumenty

Projekt Nedostupné lieky má za sedem mesiacov 3 400 hlásení
16.5.2016, zdroj: SITA
Pacienti za sedem mesiacov fungovania projektu Nedostupné lieky podali 3 400 hlásení o chýbajúcich liekoch.
Dokumenty

Ďalšie
Infikovanie komárov baktériami by malo pomôcť proti šíreniu vírusu Zika
11.5.2016, zdroj: SITA
Infikovanie komárov druhu Aedes aegypti baktériou Wolbachia výrazne znižuje schopnosť prenosu vírusu Zika na ľudí.
Dokumenty

Nové prípady eboly
20.4.2016, zdroj: SITA
Iba prednedávnom Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) informovala, že vírus eboly sa znovu objavil v Libérii a že jeho najnovšou obeťou je žena - tridsiatnička.
Dokumenty

Ďalšie
V liečbe nákazy HIV by mohla pomôcť i chemoterapia
31.7.2014, zdroj: SITA
Dánski vedci si pri liečbe nákazy vírusom HIV pomohli chemoterapiou. Výskum, ktorý predstavili na medzinárodnej konferencii AIDS 2014 v austrálskom Melbourne, vykonali na šiestich pacientoch s rozdielnym štádiom ochorenia. Výsledky experimentu považujú za vzrušujúci krok k liečeniu nákazy HIV.
Dokumenty

Vytrvalostné cvičenie môže poškodiť srdcový rytmus
16.5.2014, zdroj: SITA
Vytrvalostné cvičenie môže spôsobiť arytmiu či iné poruchy srdcového rytmu. Tvrdia to vedci z Univerzity v Manchestri, ktorí skúmali, ako dlhodobý tréning ovplyvňuje činnosť srdca u myší. Štúdiu publikovali v časopise Nature Communications.
Dokumenty

V Ostrave použili na srdce kybernôž
9.5.2014, zdroj: SITA
Na podobný zákrok sa podujali doteraz len v jednom prípade v USA. Lekárom vo Fakultnej nemocnice v Ostrave sa podaril unikátny výkon pomocou kybernetického noža. Jediný prípad, pri ktorom bol pri riešení výpadkov srdcového rytmu využitý práve CyberKnife, bol pritom zverejnený zatiaľ len v Spojených štátoch amerických v odbornom článku.
Dokumenty

Ďalšie
Zdaňovanie príjmov zamestnancovi u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v roku 2016
23.5.2016, Ing. Viera Mezeiová, zdroj: Verlag Dashöfer
S účinnosťou od januára 2015 sa podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p. (ZDP) zdaňujú daňou vyberanou zrážkou peňažné a nepeňažné plnenia poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti jeho zamestnancovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi od držiteľa
Dokumenty

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci s účinnosťou od 1.3.2016
11.4.2016, Ing. Blažena Kvetná, zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 1. marca 2016 nadobudla účinnosť VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci (ďalej len „vyhláška“), ktorá je zverejnená v čiastke 12/2016 Zbierky zákonov Slovenskej republiky.
Dokumenty

Aký je rozsah a náplň výkonu PZS?
24.3.2016, JUDr. Paula Babicová, zdroj: Verlag Dashöfer
Ten je jednak určený zákonom č. 355/2007 Z. z. a podrobnosti sú dané vyhláškou MZ SR č. 208/2014 Z. z.
Dokumenty

Ďalšie
Semináre - aktuálna ponuka

Trh práce na Slovensku

24.6.2016, Žilina
Lektorka: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Dozviete sa o agentúrnom zamestnavaní, ktoré dočasne prideľujú zamestnancom spoločnostiam. Na seminári budú preberané všetky zmeny v Zákonníku práce! Tiež Vám lektorka objasní práva a povinnosti zamestnanca, povinnosti agentúry a tiež povinnosti uživateľského zamestnávateľa... Prihláška tu!

Vedenie a motivácia zamestnancov

1.7.2016, Bratislava
Lektorka: Ing. Jana Štefečková
Získajte poznatky a schopnosť uplatniť vhodný štýl vedenia ľudí vzhľadom k ich úrovni rozvoja a charakteru úlohy, naučte sa vhodne ovplyvňovať a motivovať podriadených k vyšším výkonom... Prihláška tu!

Nový zákon o odpadoch

27.5.2016, Žilina
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2015. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič... Prihláška tu!

NOVÝ PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV - Zákon o ochrane osobných údajov a nový právny základ na spracúvanie osobných údajov a s tým spojené povinnosti, ktoré sú prevádzkovatelia povinní splniť do 1.7.2015

21.6.2016, Bratislava
Lektorka: JUDr. Miroslava Burčíková
Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov, o zmene v súvisiacich zákonoch a súvisiacich vykonávacích predpisoch. Školenie organizujeme v skupinách do 10 účastníkov. Máte preto možnosť prediskutovať Vaše otázky priamo s lektorkou a zorientovať sa v problematike... Prihláška tu!